Menu
 

…w taki sposób, aby spalanie było efektywne, a emisja jak najniższa. W kotłach starego typu takie rozwiązania nie były stosowane. Ilość powietrza dostarczanego do komory spalania zależała właściwie wyłącznie od ciągu kominowego i stopnia zakrycia wlotu powietrza do komory…

 

…pyłowych będących głównym składnikiem smogu, nie jest tu problemem.  Emisja rakotwórczego benzo(a)pirenu i tlenku węgla jest zupełnie marginalna w porównaniu do urządzeń opalanych paliwami stałymi. Nie ma się co dziwić, iż kotły gazowe zaczynają być coraz częstszą…

 

…niedrzewnej. Raport Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) na temat rynku kotłów grzewczych w Polsce, który stał się przyczynkiem do nowelizacji prawa, pokazywał jasno proceder uprawiany przez producentów. „Na 12 sklepów internetowych, aż 8 oferuje tego typu urządzenia…

 

…budownictwie jednorodzinnym. Oczywiście problem smogu i niskiej emisji jest ściśle powiązany z węglem, jednak przyczyną tych zjawisk są przede wszystkim przestarzałe kotły o niskiej sprawności, które spalają węgiel w sposób bardzo nieefektywny. Obecnie każdy nowy kocioł węglowy…